ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene voorwaarden voor
Gebruik van seodutch.nl Data en Diensten

In deze gebruiksvoorwaarden worden de wettelijk bindende voorwaarden beschreven die toezicht houden op uw gebruik van de community-website voor zoekmachineoptimalisatie (SEO). DOOR IN TE LOGGEN OP DE SITE, BENT U VOLDOEN AAN DEZE VOORWAARDEN en verklaart u dat u de bevoegdheid en capaciteit heeft om deze Voorwaarden aan te gaan. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN, LOG DAN NIET IN OP EN/OF GEBRUIK DE SITE.

 

Facturering en betaling.


3.1. Als tegenprestatie voor onze levering van deze service, stemt u ermee in om het bedrag vermeld op de orderbevestiging of inkooporder en factuur (hierna "factuur" genoemd) uiterlijk op de aangegeven datum te betalen. .. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na afgifte van de factuur, tenzij anders vermeld op de orderbevestiging of inkooporder of factuur, of tenzij beide partijen hiermee instemmen.

3.2. Als u het op uw orderbevestiging of inkooporder vermelde bedrag niet op de afgesproken datum betaalt, verliest u het voordeel van de deadline en is het volledige gefactureerde bedrag onmiddellijk opeisbaar.

3.3. Als deze service wordt opgeschort in overeenstemming met 7.1 van deze Transactievoorwaarden, zijn we niet verplicht om:

3.3.1. Herstel van deze service

3.3.2. Compensatie voor de klant met betrekking tot de opschortingstermijn van wanbetaling tot ontvangst van betaling

3.4. Als u verplicht bent te betalen in overeenstemming met deze Overeenkomst en ons niet betaalt, bent u verantwoordelijk voor het betalen van 6% jaarlijkse rente vanaf de betalingstermijn tot de datum van voltooiing van de betaling.

3.5. U gaat ermee akkoord dat wij ons vergoeden voor alle kosten van advocaten en gerechtelijke procedures die nodig zijn voor incasso wegens uw te late betaling.

3.6. Je keurt het volgende goed:

3.6.1. We kunnen uw betalingsgegevens met betrekking tot onze facturen gebruiken als onderdeel van onze producten en diensten.

3.6.2. Vertraagde betaling van uw facturen kan een negatieve invloed hebben op uw kredietwaardigheid.

 

Eigendom.

 

De term " seodutch.nl eigendom" betekent alle programma's, bestanden, systemen, documentatie, informatie, inhoud, afbeeldingen, paginalay-outs, site-ontwerpen, gebruikersinterfaces die worden gebruikt of geleverd door seodutch.nl, werkproducten geproduceerd door seodutch.nl , en werken van het voorgaande af te leiden, inclusief, maar niet beperkt tot, de website of websites die aan u beschikbaar zijn gesteld door seodutch.nl, HTML-programmering die is uitgevoerd als onderdeel van het verstrekken aan u van Gegevens en andere speciale programma's, functionaliteiten, interfaces en andere werkproduct, ideeën, concepten of technieken die seodutch.nl kan ontwikkelen, gebruiken of waarop kan vertrouwen bij het verstrekken van de Gegevens aan u.

 

Levering.

We zullen dit product naar onze klanten verzenden op de uiterste leverdatum die in de orderbevestiging staat vermeld. Indien de levering door onvermijdelijke redenen vertraging oploopt, zullen wij onverwijld contact opnemen met de klant en kunnen wij in overleg met de klant de uiterste leveringsdatum uitstellen.